Staatsloterij: Ideation

Voor De Staatsloterij heb ik een brainstorm gefaciliteerd om bestaande productideeën verrijkt en aangescherpt te krijgen.
Door De Staatsloterij was al veel voorwerk gedaan en de vrijheidsgraden van het concept waren verkend. De productcontouren moesten echter scherper worden uitgewerkt en vertaald naar een concreet productidee.
 
Dit aangescherpte productidee is in een brainstorm van een dag met een klein team van stakeholders uitgetekend en wordt door De Staatsloterij verder intern getoetst en uitgewerkt.
 
Bedrijf: De Staatsloterij
Rol: facilitator
Doel: Aanscherpen productideeën

Innoveren, Doe Het NIET!

Een tijdje terug had Gijs van Wulfen een interessante blogpost (situations when you should not innovate) over situaties wanneer je zeker niet moest gaan innoveren. Naar aanleiding van zijn post ben ik verder gaan zoeken naar hoe je innovatie zeker niet moet aanpakken. Ik kwam daarbij op deze 10 Proven Ways Not To Innovate.

Maar interessanter zijn wellicht de volgende overwegingen om het überhaupt niet te proberen. Want al zijn er altijd redenen te bedenken om te innoveren, en er veel manieren zijn om slecht te innoveren, er zijn ook tal van redenen om te overwegen vooral NIET te innoveren. Een goede afweging tussen de pro’s en con’s maken helpt altijd de kans van slagen.
Want al het adagium is weliswaar om ‘outside the box‘ te denken, maar dan moeten we eerst weten wat er eigenlijk ‘inside the box‘ zit!

Het vergt meer tijd

Als je als bedrijf een product of bedrijf overneemt, dan heb je het gelijk. Elk bedrijf dat zelf innoveert zal veel meer tijd besteden aan het bedenken en ontwikkelen van het product. Vraag je als bedrijf af hoeveel tijd je je eigenlijk kunt veroorloven om aan een innovatie te besteden. Bepaald dan wat je met het nieuwe idee wilt doen: Build, Buy or Bury!

Het is risicovoller

Everybody loves succes, en je herinnert je wellicht alleen de succesvolle innovaties.  maar genoeg innovaties die volledig mislukt zijn. Bedrijven die intern innoveren lopen meestal een groter risico op mislukking dan bedrijven die ervoor kiezen om niet te innoveren. Zorg dat je een businessmodel hebt dat build for failure is: Je moet zowel organisatorisch als financieel met mislukkingen om kunnen gaan!

Het is moeilijk

Dit volgt een beetje uit het vorige, maar het is ongelooflijk moeilijk om ‘succesvol’ te innoveren. Zelfs als een organisatie een degelijk innovatieproces heeft en ook echt waarde levert aan zijn klanten,  dan nog kan het ‘in no time’ irrelevant gemaakt worden door een nieuwe “disruptive” technologie. Krantenuitgevers, platenmaatschappijen, maar ook technologiereuzen als IBM en Microsoft hebben meermaals de slag compleet gemist. En hoewel veel uitgevers waarschijnlijk een uitgebreid innovatieproces hadden opgetuigd en daarin zwaar hadden geïnvesteerd zijn ze toch hopeloos achterop geraakt. Een innovatiecultuur ontwikkelen is daarbij vaak een grotere uitdaging gebleken dan de innovatie zelf vormgeven.

En zelfs als je de innovatiecultuur in de haarvaten hebt en het innovatieproces helemaal volgens het boekje doet, dan nog kan je ongelooflijk falen: IDEO heeft het vaak over 90 van de 100 innovaties die sneuvelen voordat ze zelfs maar een product worden, en slechts 1 op de 10 dat een (matig) succes wordt. 

Taalgames

Boom uitgevers wilde naast een reeks toetsen voor hun uitspraaktrainer, ook een viertal eenvoudige games waarmee cursisten hun kennis kunnen testen. Het voor hun ontwikkelde spel “Motorrijder” laat zien hoe educatief materiaal kan worden verwerkt in een spelletje: met het eenvoudige spel test je de vaardigheden van NT2-studenten op het gebied van zins- en woordaccent. Om de games goed bij het lesmateriaal te laten aansluiten kan de lescontent eenvoudig door docenten (of auteurs) worden aangepast of bijgevuld. Illustraties en geluiden zijn ook aanpasbaar.


Het spelletje is samen met Studio Kromhout ontworpen en gemaakt door . De illustraties zijn gemaakt door Tyson Smith.

ROL: conceptontwikkeling; projectmanagement
BEDRIJF: Boom Uitgevers
DOEL: Ontwikkeling NT2 Taalgame 

Vonder, Handmade Tailor-Made

Vonder is een prachtbedrijf in Enter dat met ambachtelijk vakwerk hoogwaardige bouw­projecten realiseert. Voor Vonder heb ik een aantal workshops gehouden om een nieuwe aanpak te ontwikkelen voor hun klantbenadering. Een van de oplossingsrichtingen was om de gerealiseerde projecten beter onder de aandacht te brengen door een koffietafelboek te ontwikkelen dat potentiële klanten beter de breedte van hun vakmanschap kon tonen en de wijze waarop toonaangevende ontwerpers als Marcel Wolterinck, Kate Hume en Piet Hein Eek daarvan gebruik maakten.

Het luxe uitgegeven boek ‘Handmade Tailor-Made` is daarop in 2011 bij Lanoo Uitgevers verschenen.

Searchengine voor de bouw

Samen met andere specialisten heb ik als consultant in opdracht van SBR een analyse uitgevoerd op de bestaande problemen m.b.t. het zoeken en vinden van informatie voor professionals in de bouw. Op basis van de aangedragen oplossingen is Wizer ontwikkeld, een zoekvertical voor de bouw.

De bouwsector had behoefte aan een plek waar alle relevante bouwinformatie via een heldere zoekinterface te ontsluiten zou zijn. De te indexeren data loopt zeer uiteen wat betreft structuur en inhoud, en bevindt zich zowel in afgesloten kennissystemen als op vrij toegankelijke websites. De gebruiksprofielen van de doelgroep zijn onderling ook zeer divers. Dit alles maakt het lastig om direct tot heldere uitgangspunten te komen.

Wat Wizer bijzonder maakt is dat zowel online beschikbare bouwinformatie wordt ontsloten als informatie die in, veelal besloten, kennisbanken zit. Dat maakt ook dat het niet toereikend is om gewoon een web-searchengine als Google in te zetten: Om van echte toegevoegde waarde voor de gebruiker te zijn moet bekend zijn wat een bepaald artikel relevant maakt in relatie tot de zoekvraag. In kennisbanken wordt die relevantie van documenten bepaald door bijvoorbeeld trefwoorden toe te kennen aan documenten, terwijl online de relevantie eerder wordt bepaald door de mate waarin bezoekers documenten of informatie opvragen of naar de informatie linken. Deze twee principes moeten in Wizer worden samengebracht.

Deze technische analyse is aangevuld met een kwalitatief gebruiksonderzoek en vertaald naar verschillende gebruikscenario’s. Een korte brainstorm met het businessmodelcanvas verscherpte het inzicht in de relatie met de doelgroep en hoe die het best te benaderen is. Samen met de scenario’s vormt dit het uitgangspunt voor het verbeteren van de interfacing, en het optimaliseren van de achterliggende zoektechnologie.

Na het doorvoeren van de verbeteringen houden we een nieuw gebruiksonderzoek om de resultaten te evalueren en zo steeds de techniek daar waar nodig verder te verfijnen om de gebruiker te laten vinden wat hij verwacht. 

BEDRIJF: SBR
ROL: Consultant, FACILITATOR
DOEL: Ontwikkelen (Technisch) Productconcept

SBR

SBR is hét kennisplatform voor de bouw en brengt partijen in de bouw en vastgoedwereld bij elkaar voor het creëren, overdragen én implementeren van bouwkennis. SBR investeert naast het uitgeven en overdragen van kennis in traditionele vorm (drukwerk, evenementen en cursussen), steeds meer in nieuwe, multimediale en online producten en diensten (online uitgeven, wiki’s, podcasts, blogs, e-learning).

Wizer, zoekportaal

Wizer is de gratis vertical searchengine van de bouwbranche, die betrouwbare kennis kan vinden van gerenommeerde bronnen. Wizer is een tool die een unieke infrastructuur en navigatie heeft, waarmee dwars door de databanken van de aangesloten kennisleveranciers antwoorden gevonden kunnen worden, zodat alle bouw- en infra-professionals snel de juiste kennis kunnen vinden en gebruiken.

Van Dale Spellingcorrector

 Van Dale bracht voor de B2B markt lange tijd alleen cd-roms uit met hun woordenboeken en aanverwante taalproducten. Het gebruik was contractueel geregeld, maar kon niet softwarematig worden gecontroleerd. Ook updates of bugfixes van software moesten fysiek gedistribueerd worden en de klachtenafhandeling werd telefonisch of per mail gedaan. Dit gaf niet alleen onnodig veel afhandeling met zich mee als een klant updates moest installeren of zijn licentie wilde aanpassen, maar zorgde er ook voor dat de software meer werd gebruikt dan contractueel vastgelegd. Slimme DRM software in combinatie met een nieuwe shop bood de uitgever de mogelijkheid rechten op afstand te beheren en updates eenvoudig te distribueren. Het parallel in eigen huis ontwikkelde softwareplatform maakte modulaire software ontwikkeling mogelijk en versimpelde het productieproces.

Ik heb de ontwikkeling van verschillende applicaties en online diensten aangestuurd, daarbij samengewerkt met zowel businessmanagers als ontwerpers en ontwikkelaars, vanaf de eerste fase van ontwerp-en requirementsanalyse tot aan het ontwikkelen van prototypes en het volledig implementeren van systemen.

BEDRIJF: Uitgeverij Van Dale
ROL: conceptontwikkeling; projectmanagement.
DOEL: Ecommerce softwareplatform, taalsoftware 

Survival met Ad Lagendijk

Natuurwetenschapper en Spinoza­prijs winnaar Ad Lagendijk staat bekend om zijn uitgesproken meningen en heeft die ook niet geschuwd bij het samenstellen van de Survival Guide for Scientists. Omdat advies actueel en toepasbaar moet blijven werd de lancering van de gids vergezeld door de Science Survival Blog zodat zijn scherpe adviezen, tips en regels voor een succesvolle wetenschappelijke carrière ook online ambitieuze natuurwetenschappers kon bereiken.

Het blog werd van 2008 tot 2015 actief onderhouden door Ad Lagendijk, met de onmisbare ondersteuning van Joost de Keijzer (dekeijzer.org)

Publishing Business models

Kennisintensieve bedrijven moeten zich de mogelijkheden van internet eigen maken om hun kennis goed aan de man te kunnen brengen. De relatieve laagdrempeligheid van internet maakte het voor sommige uitgevers ook lastig te bepalen welke mogelijkheden het best kunnen worden benut, of wat de impact op de bedrijfsvoering is als de organisatie de omslag van analoog naar digitaal gaat maken.

Omdat veel grote en kleinere organisaties nog mee worstelden, zelfs nadat het internet gemeengoed was geworden, heb ik voor enkele van die uitgevers een overzicht gemaakt van nieuwe online verdienmodellen van online uitgevers. Voor de meeste uitgevers zijn de voorbeelden niet een op een te kopiëren, maar kunnen ze wel dienen als verkenning van de mogelijkheden.

In de trajecten die ik begeleid maak ik gebruik van het Business Model Canvas om het huidige model te beschrijven en snel de impact van innovatieve businessmodellen te onderzoeken. Een eigen vernieuwend online businessmodel ontwikkelen begint bij het gezamenlijk bepalen van visie, missie en strategie. In een paar actieve sessies kan daarna met een relatief klein team snel verkend worden hoe het online kanaal onderdeel van het businessmodel moet worden en wat de impact op de organisatie is.

Online publishing

Voor een aantal uitgevers heb ik onderzocht wat het betekent als het online kanaal centraal komt te staan en online uitgeven core business wordt. Vaak moet eerst de visie gezamenlijk scherp worden gesteld om vervolgens daarna de propositie te bepalen.

BEDRIJF: PCM
ROL: Consultant
DOEL: Ideation

Twokidsinagarage

Palm Pilot The PalmPilot was the first handheld computer to achieve widespread popularity. It helped connect previously separate worlds, including the “electronic organizer,” personal computers, and later, mobile phones. The PalmPilot redefined the handheld device as an accessory to the personal computer, rather than a replacement. Its notable features included seamless “one-click” synchronization with PC … Lees verder "twokidsinagarage"...