Thankyou! Life-changing goods

Een prachtig uitgangspunt voor iedereen, dankbaar zijn en dat uiten, is door de oprichters van dit bedrijf als leidraad genomen.

Thankyou. Thankyou is a social enterprise. We believe we can end global poverty in this lifetime, together. That’s why we commit 100% of the profit from our products to helping people in need:

Of zoals ze zelf als statement op hun site zetten:

Er is een duisternis in onze wereld. 1 miljard mensen leven in extreme armoede.
Dat wordt nog donkerder door het feit dat in dezelfde wereld extreem consumentisme bestaat. Elke dag geven we als consumenten miljarden dollars aan ’s werelds grootste multinationals voor dagelijkse producten.
Wij denken we dat het tijd is om het licht te brengen.

Dat laatste klink misschien wat aanmatigend, maar ze maken het tot nu toe wel waar: Thankyou, Life-Changing Personal Care, Water and Baby Products.

Algoritmen aan het stuur?

Wanneer laten we machines en algoritmen beslissen, waar willen we zelf aan het stuur blijven,en wanneer willen we dat de overheid zicht houdt op digitalisering?

In dit opinieartikel van de VNG wordt gepleit voor dat laatste. Maar met alle problemen die de overheid nu al heeft met de digitalisering in goede banen leiden is het maar de vraag of dat zo’n goed idee is.
Al eerder had de Nationale Onbudsman daar ook zo zijn bedenkingen tegen.

Graphic Facilitation

Graphic Facilitation is een techniek die beeldtaal gebruikt om tijdens een meeting workshop of brainstormsessie de ideeën en verhaallijnen vast te leggen. Dit maakt het een waardevolle tool om veranderingsprocessen te ondersteunen. Groepsprocessen worden in een zijn geheel in kaart gebracht: de verschillende verhaallijnen en redeneringen zijn vaak even belangrijk  als het eindresultaat van de discussie. De grafische weergave daarvan vormt het verslag en kan verder in het proces ingezet worden om redeneringen naar boven te halen en eerder gemaakte keuzes te verhelderen.

Voor verschillende bedrijven heb ik workshops begeleid waarbij ik gebruik maak van Graphic Facilitation. Het real time verbeelden van een idee geeft een extra impuls aan de gezamenlijke creativiteit die tot andere ideeën leidt dan talige brainstorm-vormen.

Rol: facilitator
Bedrijf: AMW, NS-reizier, InterBrew, Staatsloterij
Doel: Ideation, Visusalisation

 

 

LAWN PAINTING!?

Innovatieve ideeën ontstaan vaak door een bekende oplossing in een compleet andere context toe te passen. Deze schilder doet dat met zijn werk en verdient nu bij met wat in essentie ook nog een geweldige lifehack is: Lawn painting Je was er niet opgekomen, maar nu je het ziet is het heel voor de hand liggend.

Gambling for innovation

Ik las een leuke blogpost van Jeroen van der Weide van Tasman innoveert Goed fout  waarin hij zich afvraagt waarom wij zo krampachtig omgaan met fouten. Fouten zijn nodig voor verandering wat iedereen beaamt maar toch zijn weinig mensen bereid fouten toe te geven en daarvan te leren. Zo verstart je creativiteit en innovatievermogen! Meer openheid dus en hij voegt de daad bij het woorden en plaatst zijn eigen failure journal op de site :)
Bouwen op je fouten geeft je innovatievoordeel: Als je wilt onderzoeken waar je succesvol in kunt zijn dan zal je immers moeten experimenteren. Falen is dan onvermijdelijk want goed experimenteren kan niet zonder; je komt er achter wat fout gaat. Ik heb daar eerder een presentatie over gegeven: Vision innovation and inevitable failure. Je businessmodel moet falen juist ondersteunen en niet uitbannen.

BBC & The Office

Ik vond onderstaande video van Jeremy Gutsche waarin hij (een beetje schreeuwerig) in gaat op de noodzaak van falen als je wilt innoveren. Hij geeft een mooi voorbeeld van de BBC dat op een gegeven moment merkte dat er minder mensen keken naar hun programma’s en zoals veel bedrijven uit angst om nog meer te verliezen conservatief ging innoveren: volgens een rigide en gecontroleerd proces moesten nieuwe ideeen bedacht worden. Dat  hielp niet en de directie werd vervolgens naar huis gestuurd.

De nieuwe directie wilde niet direct teveel overhoop halen en besloot alles bij het oude te laten met ?®?®n verschil: er kwam een potje om te gokken. Idee?½n die te wild of afwijkend leken om gelijk breed te programmeren maar die ergens toch kansrijk konden zijn kregen wat gambling money mee. Zo kwamen ook Ricky Gervais en Stephen Merchant aan een klein budget om hun eerste afleveringen van The Office te make: want het idee was te afwijkend van wat de BBC tot dan toe deed.

En dankzij dat budget om mee te gokken werd The Office het grootste succes van de BBC.

Wil je meer lezen over hoe  je een bedrijfscultuur kan ontwikkelen die wil leren van de eigen fouten om zo beter te innoveren dan kan je hier Fail Forward lezen het artikel  waar Jeroen in zijn blogpost ook naar verwijst.

AdScience: Ad-Optimizer

De technologie achter online en offline adverteren is zeer complex. Potentiële klanten kunnen overal zijn ‘altijd’ online en zitten overal – realtime bieden (RTB) is een sleutel om de klanten goed te kunnen bereiken.

Het ontwikkelde demand side platform (DSP) dat door Adscience is ontwikkeld heeft als doel om complexe procedures heel eenvoudig maken: een gebruiksvriendelijk, flexibel product  dat veel gebruiksgemak biedt en als primair doel heeft om het leven gemakkelijker te maken; De Ad-Optimizer maakt dat geen potentiële klant meer over het hoofd hoeft te worden gezien.

Daarnaast presteert het beter dan veel concurrerende producten.

Lees verder “AdScience: Ad-Optimizer”

Imgzine: Volkskrant Select App

De Volkskrant Select app biedt lezers alvast een voorproefje van de krant van de volgende dag. In de app zijn elke avond 10 artikelen te lezen die de volgende dag in de krant te lezen zijn: Een dagelijks een selectie van verhalen. Zes dagen per week biedt de app vanaf 22.00 uur 10 artikelen uit de krant die door de hoofdredactie geselecteerd zijn. Voor niet-abonnees is dagelijks een artikel gratis te lezen.

Lees verder “Imgzine: Volkskrant Select App”

Pics or it didn’t happen!

Regelmatig merk ik dat de bouwfase van een project wordt gestart zonder dat de aannames die aan het project ten grondslag liggen goed zijn getest. De businesscase waarop het project goedkeuring heeft gekregen blijkt dan met name bedoeld  om het hoger management te overtuigen van mooie omzetkansen en het productconcept is niet veel meer dan de vertaling van de wensen van het eigen business team in een fraaie powerpoint met mock up.

Het blijkt lastig om op zo’n moment dan ruimte te vinden om kritische vragen te stellen; Is het idee ook bij de feitelijke doelgroep  getest: die mensen waarvan in de Powerpoints en Excelsheets wordt uitgegaan dat ze ook echt op het product zitten te wachten?

Ontwerp-aannames zijn te vaak met name gebaseerd op deskresearch en een marktscan. Uitgebreid onderzoek onder potentiële gebruikers wordt vaak te duur gevonden wat natuurlijk ook zo kan zijn. De heersende gedachte is dat een product zich uiteindelijk toch in de markt moet bewijzen en dat het testen van aannames wel tot vertraging en extra kosten leidt maar nauwelijks het succes van het product zal beïnvloeden. Maar de eerste vraag is eigenlijk welke aannames het grootste risico met zich meebrengen, en de vervolgvraag moet dan zijn: hoeveel zekerheid hebben we dat deze aanname correct is? Zonder antwoord op die twee vragen vaar je een blinde koers. Dus hoe kunnen we de aannames valideren, wat kan als bewijs dienen dat we goed zitten enn hoe hard kunnen we dat bewijs maken: Pics or it did’t happen?

Het validation canvas is praktische, kortcyclische en hands on methode om snel de belangrijkste aannames over de kernproblemen van je doelgroep, en je beeld van wat daar de beste oplossing voor zou zijn, te testen. Met de uitkomst van het canvas kan je met meer vertrouwen starten en tekortkomingen onderbouwd worden aangekaart. Met de uitkomsten van je experimenten kan je het management makkelijker overtuigen om noodzakelijke veranderingen door te voeren of de prognoses bij te stellen

Het Validation Canvas

De kick off fase van een project is een goed moment om een korte workshop te plannen rond het validation canvas. In een of twee dagen kan met een klein team van niet meer dan 5 man de doelgroep- en ontwerphypotheses van het product worden doorgelicht waardoor je nog voor aanvang van het project foutieve aanname opgespoord krijgt..

Het validation Canvas kan er een beetje intimiderend uit zien maar het is vrij eenvoudig in het gebruik.

Werksessie

Het invullen van het validation canvas wordt door je team gedaan in de vorm van een workshop. Begin met alle producthypotheses op post-it notes te schrijven. Schrijf alle aannames over de doelgroep het probleem en de bedachte oplossing op en zorg ervoor dat je ze makkelijk kunt herschikken: je wilt beginnen met de belangrijkste aannames dus je moet de post its makkelijk kunnen prioriteren.

   1. kernhypotheses.
    Begin met onder elkaar je klanthypothese dan de daarop gebaseerde probleemhypothese en vervolgens de oplossing waarvan je aanneemt dat die de veronderstelde customer pain kan oplossen op te plakken.
   2. veronderstelde oplossingen.
    Bepaal vervolgens wat de belangrijkste veronderstelling is waarop je de productoplossing hebt gebaseerd. Bepaal daarbij de mate waarin die hypothese cruciaal is voor het succes van je productidee of businessmodel.
   3. prioritering
    Bepaal nu wat de meest risicovolste veronderstelling is voor jouw businesscase en ga die testen om er zeker van te zijn dat je niet bezig bent een probleem op te lossen dat niet bestaat voor je klanten.
    Dit doe je in de Minimal Viable Product (MVP) fase. Hier ga je beslissen hoe je de hypothese feitelijk gaat testen. Belangrijk hierbij is dat je bepaalt wat de minimale criteria voor succes zijn van de test: het minimale resultaat moeten gelden om de aanname als valide te beschouwen. Als je bijvoorbeeld wilt testen of jouw doelgroep jouw dienst wil afnemen dan kan je succescriterium zijn: 90% van de ondervraagden is bereid om direct 5 Euro te betalen. Een andere omschrijving: 90% van de bezoekers op de dummysite is bereid adres- en e-mailgegevens achter te laten o meer over het product te weten te komen.
    NB: Vrienden en collega’s tellen niet als geïnterviewden.
   4. Field test
    Volgens stap: test je hypothese: get out of the building. Dit kan betekenen dat je daadwerkelijk de straat op gaat om je verhaal te testen bij zoveel mogelijk mensen maar je kan ook een Google Ad campagne opzetten en je hypothese online A/B-testen
   5. Pivot
    Na de field test is is je hypothese hetzij gevalideerd of ongeldig gebleken. Als je hypothese niet bleek te kloppen dan moet je jouw productaanname hereiken en soms misschien je hele propositie omgooien: een pivot.’

A pivot is a change in strategy without a change in vision.

U cannot have a pivot without a vision.

thats just wandering around!

Dat lijkt frustrerend maar feitelijk heb je jezelf zojuist een dienst bewezen door in een vroeg stadium al een belangrijke hypothese onderuit te halen.
Is je hypothese wel gevalideerd dan pak je de eerstvolgende kernhypothese en ga je net zo lang door totdat je alle hypothese hebt gevalideerd of een businesscase of productdefinitie hebt gevonden die zowel voor je bedrijf waardevol is als ook een echt probleem van je klant oplost.

Het validation canvas is een snelle en hands on manier om er achter te komen of je businessmodel of productidee wel hout snijdt. En mocht je gefrustreerd raken van de vele pivots die je moet maken vergeet dan een ding niet: if you Fail Fast you will Succeed Faster.

Dichtbij: Hyper Local News

dichtbij.nl was de lokale nieuwsite van TMG waaraan bewoner en ondernemer zelf konden meedoen. Om de groei te kunnen borgen moest het in house ontwikkelde systeem in fases worden herbouwd en de content gemigreerd. Als onderdeel van deze operatie heb ik het management geholpen de site zowel conceptueel als functioneel aan te scherpen. Het businessmodel is daarbij ook opnieuw onder de loep genomen, sleutelgebruikers geïdentificeerd, en een plan voor nieuwbouw opgesteld. Als consultant en projectleider heb ik dit project van concept tot realisatie begeleid.

Rol: Projectmanager
Bedrijf: TMG / Dichtbij
Doel: Herontwikkeling FE/BE Website

Malmberg Workshops

Voor Malmberg heb ik een aantal traject begeleid, samen met Elma Wolschrijn van Raakt, waarmee meer inzicht verkregen werd in de werkelijke klantbehoefte. het doel van onze workshops was het productontwikkelingstraject scherper en gerichter te maken. 

Door verschillende workshop methodes  in te zetten kreeg Malmberg in een paar sessies helder inzicht in wat de meest relevante verbeteringen zouden zijn voor hun belangrijkste klantsegmenten. De uitgewerkte Personas en Customer Journeys zijn tijdens het innovatieproces steeds gebruikt als referentiepunt voor de te maken keuzes.

ROL: FACILITATOR
BEDRIJF: MALMBERG
DOEL: BEHOEFTE EINDGEBRUIKER BEGRIJPEN