Pics or it didn’t happen!

Regelmatig merk ik dat de bouwfase van een project wordt gestart zonder dat de aannames die aan het project ten grondslag liggen goed zijn getest. De businesscase waarop het project goedkeuring heeft gekregen blijkt dan met name bedoeld  om het hoger management te overtuigen van mooie omzetkansen en het productconcept is niet veel meer dan de vertaling van de wensen van het eigen business team in een fraaie powerpoint met mock up.

Het blijkt lastig om op zo’n moment dan ruimte te vinden om kritische vragen te stellen; Is het idee ook bij de feitelijke doelgroep  getest: die mensen waarvan in de Powerpoints en Excelsheets wordt uitgegaan dat ze ook echt op het product zitten te wachten?

Ontwerp-aannames zijn te vaak met name gebaseerd op deskresearch en een marktscan. Uitgebreid onderzoek onder potentiële gebruikers wordt vaak te duur gevonden wat natuurlijk ook zo kan zijn. De heersende gedachte is dat een product zich uiteindelijk toch in de markt moet bewijzen en dat het testen van aannames wel tot vertraging en extra kosten leidt maar nauwelijks het succes van het product zal beïnvloeden. Maar de eerste vraag is eigenlijk welke aannames het grootste risico met zich meebrengen, en de vervolgvraag moet dan zijn: hoeveel zekerheid hebben we dat deze aanname correct is? Zonder antwoord op die twee vragen vaar je een blinde koers. Dus hoe kunnen we de aannames valideren, wat kan als bewijs dienen dat we goed zitten enn hoe hard kunnen we dat bewijs maken: Pics or it did’t happen?

Het validation canvas is praktische, kortcyclische en hands on methode om snel de belangrijkste aannames over de kernproblemen van je doelgroep, en je beeld van wat daar de beste oplossing voor zou zijn, te testen. Met de uitkomst van het canvas kan je met meer vertrouwen starten en tekortkomingen onderbouwd worden aangekaart. Met de uitkomsten van je experimenten kan je het management makkelijker overtuigen om noodzakelijke veranderingen door te voeren of de prognoses bij te stellen

Het Validation Canvas

De kick off fase van een project is een goed moment om een korte workshop te plannen rond het validation canvas. In een of twee dagen kan met een klein team van niet meer dan 5 man de doelgroep- en ontwerphypotheses van het product worden doorgelicht waardoor je nog voor aanvang van het project foutieve aanname opgespoord krijgt..

Het validation Canvas kan er een beetje intimiderend uit zien maar het is vrij eenvoudig in het gebruik.

Werksessie

Het invullen van het validation canvas wordt door je team gedaan in de vorm van een workshop. Begin met alle producthypotheses op post-it notes te schrijven. Schrijf alle aannames over de doelgroep het probleem en de bedachte oplossing op en zorg ervoor dat je ze makkelijk kunt herschikken: je wilt beginnen met de belangrijkste aannames dus je moet de post its makkelijk kunnen prioriteren.

   1. kernhypotheses.
    Begin met onder elkaar je klanthypothese dan de daarop gebaseerde probleemhypothese en vervolgens de oplossing waarvan je aanneemt dat die de veronderstelde customer pain kan oplossen op te plakken.
   2. veronderstelde oplossingen.
    Bepaal vervolgens wat de belangrijkste veronderstelling is waarop je de productoplossing hebt gebaseerd. Bepaal daarbij de mate waarin die hypothese cruciaal is voor het succes van je productidee of businessmodel.
   3. prioritering
    Bepaal nu wat de meest risicovolste veronderstelling is voor jouw businesscase en ga die testen om er zeker van te zijn dat je niet bezig bent een probleem op te lossen dat niet bestaat voor je klanten.
    Dit doe je in de Minimal Viable Product (MVP) fase. Hier ga je beslissen hoe je de hypothese feitelijk gaat testen. Belangrijk hierbij is dat je bepaalt wat de minimale criteria voor succes zijn van de test: het minimale resultaat moeten gelden om de aanname als valide te beschouwen. Als je bijvoorbeeld wilt testen of jouw doelgroep jouw dienst wil afnemen dan kan je succescriterium zijn: 90% van de ondervraagden is bereid om direct 5 Euro te betalen. Een andere omschrijving: 90% van de bezoekers op de dummysite is bereid adres- en e-mailgegevens achter te laten o meer over het product te weten te komen.
    NB: Vrienden en collega’s tellen niet als geïnterviewden.
   4. Field test
    Volgens stap: test je hypothese: get out of the building. Dit kan betekenen dat je daadwerkelijk de straat op gaat om je verhaal te testen bij zoveel mogelijk mensen maar je kan ook een Google Ad campagne opzetten en je hypothese online A/B-testen
   5. Pivot
    Na de field test is is je hypothese hetzij gevalideerd of ongeldig gebleken. Als je hypothese niet bleek te kloppen dan moet je jouw productaanname hereiken en soms misschien je hele propositie omgooien: een pivot.’

A pivot is a change in strategy without a change in vision.

U cannot have a pivot without a vision.

thats just wandering around!

Dat lijkt frustrerend maar feitelijk heb je jezelf zojuist een dienst bewezen door in een vroeg stadium al een belangrijke hypothese onderuit te halen.
Is je hypothese wel gevalideerd dan pak je de eerstvolgende kernhypothese en ga je net zo lang door totdat je alle hypothese hebt gevalideerd of een businesscase of productdefinitie hebt gevonden die zowel voor je bedrijf waardevol is als ook een echt probleem van je klant oplost.

Het validation canvas is een snelle en hands on manier om er achter te komen of je businessmodel of productidee wel hout snijdt. En mocht je gefrustreerd raken van de vele pivots die je moet maken vergeet dan een ding niet: if you Fail Fast you will Succeed Faster.