Now-Next-Later voorbeelden

In deze post heb ik voor mezelf uitgezocht hoe je een goede Lean Roadmap kunt maken, en waarom het Now-Next-Later template daarvoor geschikt is om te gebruiken als een routekaart, die het doel op lange termijn aangeeft en helder maakt wat de stappen zijn om daar te komen. Hier heb ik een paar voorbeelden bij elkaar gebracht die het Now-Next-Later concept verder toelichten

1: De strategische routekaart

Strategische roadmaps gaan echt over doelen en doelstellingen en een plan om die te bereiken. Ze verbinden bedrijfsdoelstellingen en resultaten (via KPI’s) met klantbehoefte (jobs to be done) en voordelen / waarde.

De uitwerking hieronder geeft op zeer hoog niveau een jaarlijkse strategische roadmap weer voor een team. Laten we voor nu even aannemen dat het team bestaat uit mensen die allemaal in dezelfde discipline zitten (Wat iets anders is dan een team dat aan een gezamenlijk doel werkt maar uit heel verschillende disciplines kan bestaan). Deze roadmap toont daarom alleen wat voor dit team relevant is.

De uitwerking hieronder geeft op elke niveau inzicht in de 3 belangrijkste aspecten waar een roadmap inzicht in moet geven; wat je visie is over wat wilt worden, wat je kompas is en welke route je gaat afleggen en wat je in welke volgorde gaat plannen om die visie te bereiken.
Daarvoor zijn nog helemaal geen uitgewerkte features of functionaliteiten nodig.1: 

De visie is het focuspunt van wat in LATER beschreven wordt: Waar willen we uitkomen, wat willen we bereiken.

Deze heel hoog-over roadmap kan dan in een wat specifieker plan voor de uitvoering worden uitgevoerd, in blokken die weer aligned zijn met de kwartaaldoelen, weer volgens het Now, Next, Later principe. De NOW in het het jaarplan, Q1, kan voor een UX-team in meer detail worden uitgewerkt in een Now en Next die in totaal 3 maanden beslaan.

Deze fase toont de bredere focus, met Epics maar ook klantonderzoek dat moet worden uitgevoerd en grotere doelen, gekoppeld aan de Key Results (OKR's)

Met het uitwerking van Now wordt de link gelegd met de backlog, sprintdoelen, en wat per sprint zou moeten worden opgepakt.

Now toont de sprints die in de eerstvolgende release opgenomen wordt: uitgewerkte stories van functionaliteit of features.

Je ziet dat met deze uitwerking een productroadmap zowel uitvoerend als strategisch tegelijk kan zijn, door de realisatie voor een team concreet te maken in “Now” en “Next”. Op deze manier is het eigenlijk ook vrij eenvoudig om de roadmap up to date te houden en helpt het je om de grotere doelen niet uit het oog te verliezen.
De gelaagde uitwerking biedt je ook inzicht in het tijdsbestek: in dit geval is “NOW” 3 sprints van 2 weken en “NEXT” is nog eens 3 sprints extra. Daarmee is het eerste kwartaal beschreven.

2: Een herontwerp- / change-plan

Soms willen stakeholders wat meer detail. Ze willen bijvoorbeeld weten wat de verschillende brokken werk zijn die moeten gebeuren in de belangrijkste fasen of stadia van een change of re-design project, zodat ze zelf aan hun eigen doelgroep kunnen uitleggen hoe die transformatie zal uitpakken.

Iedereen kan die Now, Next, Later fasen zelf invullen, maar een manier is de volgende:

  1. Now: Re-design: Dit is het “nu”. Dit is waar je het bestaande product neemt en een nieuw fundament legt; omdat de huidige dienst niet langer voldoet aan de behoeften van klanten of een bedrijf, of meestal omdat een nieuwe kans is geïdentificeerd die een diepe veradnering, een transformatie nodig maakt om de kans te kunnen benutten.
  2. Next: Optimaliseren: Dit doe je zodra het fundament is gelegd; je hebt de leidingen gelegd en in de basisvoorwaarden van de (nieuwe) waardepropositie voorzien, vervolgens ga je aan de slag om die te differentiëren, of die dingen toe te voegen die het unieker of waardevoller gaan maken.
  3. Later: Innoveren: Totdat je weet hoe het nieuwe product, of de dienst werkt is het vaak moeilijk om te innoveren. Zeker wanneer je een bestaand product opnieuw wilt uitvinden. Maar een innovatie, of een “vernieuwer” zijn in een specifieke industrie is wel wat echte groei op de lange termijn kan ontsluiten.
Deze re-design roadmap laat een andere uitwerking zien waar de fase gekoppeld zijn aan "NOW", "NEXT", "LATER". 

In dit voorbeeld is een re-design roadmap uitgewerkt volgens deze ‘now-next-later’ aanpak, wat een heel andere uitwerking geeft dan die van een strategische routekaart, maar het format geeft nog steeds per fase weer waar de dienst of het product uit gaat bestaan. Het stelt je in staat om gemakkelijk dingen te verplaatsen en te vervangen als je leert, zonder dat je een heel schema opnieuw hoeft te maken.

De “now-next-later” aanpak kan zelfs worden gebruikt voor validatie-experimenten:

  • Now‘ is het plannen van het experiment, zoals gebruikersinterviews of een smoke test,
  • Next‘ het uitvoeren van het experiment zelf, en
  • Later‘ staat voor het verzamelen en analyseren van resultaten en het trekken van conclusies.

In de dynamische en veranderlijke omgeving van productontwikkeling en -innovatie, waar planningen worden samengesteld uit schattingen, is het gebruik van harde einddata niet altijd aan te raden. Zeker Startups hebben te maken met producten die nog gevormd moeten worden. De flexibiliteit van een ‘now-next-later’ roadmap sluit daar goed bij aan omdat het een grote mate van evolutie en verandering toelaat.

Doelstellingen en kernresultaten

In het voorbeeld hierboven is voor elke fase van de roadmap beschreven welke doelen behaald moeten worden en wat de kernresultaten per doel moeten zijn. Het op deze manier in kaart brengen van alle activiteiten op een roadmap helpt je de doelstellingen die je wilt bereiken helder te communiceren.

Als je je productteam mee laat bepalen wat er per fase gedaan kan worden, dan zal je team ook de doelstellingen per fase onderschrijven.  De teamleden zullen ook meer gemotiveerd zijn om zelf met een aanpak te komen om de resultaten  te behalen.

Natuurlijk weet je team niet op voorhand welke functionaliteiten moeten worden gebouwd zullen worden gebouwd of wanneer die opgeleverd zullen zijn. Maar je teamleden weten wel dat ze 3 maanden hebben om zoveel mogelijk experimenten uit te voeren,  te itereren en meten om tot die resultaten te komen. Deze flexibiliteit maakt een  lean roadmap een goed hulpmiddel om experimenten in kaart te brengen en te plannen.

In plaats van al dat je je tijd te besteed aan he zo nauwkeurig maken van je tijdsinschattingen richt het team zich nu op het scherp krijgen van de experimenten die het meeste impact kunnen hebben voor de minste tijd.

Elke doelstelling zou je kunnen opdelen in Epics en verder in stories. Elke fase van je roadmap toont dan van elke doelstelling een aantal stories. Now bevat dan alle stories die in je huidige en eerstvolgende sprint moeten komen, Next toont de Epics en stories die al op je backlog staan.

Op deze manier kan je zowel je team inzicht blijven geven in waar aan gewerkt moet worden, als het hoger management laten zien hoe je werkt aan de totstandkoming van de gezamenlijk overeengekomen productdoelstellingen.

Verantwoording: Er is online veel te vinden over roadmap planning en de Now – Next – Later aanpak. In plaats van daar mijn eigen verhaal aan toe te voegen heb ik de beste informatie die ik vond vertaald en daar deze samengestelde post van gemaakt. De voornaamste bronnen die ik heb gebruikt zijn: