Publishing Business models

Kennisintensieve bedrijven moeten zich de mogelijkheden van internet eigen maken om hun kennis goed aan de man te kunnen brengen. De relatieve laagdrempeligheid van internet maakte het voor sommige uitgevers ook lastig te bepalen welke mogelijkheden het best kunnen worden benut, of wat de impact op de bedrijfsvoering is als de organisatie de omslag van analoog naar digitaal gaat maken.

Omdat veel grote en kleinere organisaties nog mee worstelden, zelfs nadat het internet gemeengoed was geworden, heb ik voor enkele van die uitgevers een overzicht gemaakt van nieuwe online verdienmodellen van online uitgevers. Voor de meeste uitgevers zijn de voorbeelden niet een op een te kopiëren, maar kunnen ze wel dienen als verkenning van de mogelijkheden.

In de trajecten die ik begeleid maak ik gebruik van het Business Model Canvas om het huidige model te beschrijven en snel de impact van innovatieve businessmodellen te onderzoeken. Een eigen vernieuwend online businessmodel ontwikkelen begint bij het gezamenlijk bepalen van visie, missie en strategie. In een paar actieve sessies kan daarna met een relatief klein team snel verkend worden hoe het online kanaal onderdeel van het businessmodel moet worden en wat de impact op de organisatie is.

Online publishing

Voor een aantal uitgevers heb ik onderzocht wat het betekent als het online kanaal centraal komt te staan en online uitgeven core business wordt. Vaak moet eerst de visie gezamenlijk scherp worden gesteld om vervolgens daarna de propositie te bepalen.

BEDRIJF: PCM
ROL: Consultant
DOEL: Ideation