Kairos FOBO2020

Binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gewerkt aan proces­vernieuwing m.b.t. het aanvraag- en behandel­proces van visa. Het doel is om het hele proces digitaal te laten verlopen ipv analoog, en decentraal ipv centraal. Zo wordt het mogelijk om ook de organisatie anders in te richten, legacy systemen uit te faseren en een nieuwe, digitale oplossing te ontwikkelen waarmee meerdere applicaties kunnen integreren. Het Kairos project is een van de 4 projecten binnen het programma, en als PO stemde ik de requirements af met stakehodlers, stelde ik de roadmap op en stuurde het BE en FE ontwikkelteam aan.
Kairos 2.0 interface, afhandeling visumaanvragen
Rol: PRODUCT OWNER
Bedrijf: MINISTERIE BUITENLANDSE ZAKEN
Doel: REALISATIE KAIROS

” Het project Kairos ontwikkelt het backofficesysteem voor de afhandeling van visumaanvragen (ter vervanging van de bestaande systemen NVIS en Visana) om een digitaal proces mogelijk te maken. Dit Kairos project bestaat uit 3 fasen. Kairos 1.0 maakt het nu reeds mogelijk om de documenten van een visumaanvraag digitaal naar de backoffice te sturen ter beoordeling. Ook is het al mogelijk aanvragen op basis van bepaalde kenmerken onder de medewerkers te verdelen. De verdere afhandeling van de Schengenaanvragen vindt in deze fase echter nog plaats in het bestaande systeem NVIS. Kairos 2.0 is bedoeld om Caribische visumaanvragen af te handelen en komt ter vervanging van Visana. Deze module is begin 2022 geïmplementeerd waarmee het Caribische visumproces nu volledig digitaal kan worden uitgevoerd. Het oude systeem Visana is inmiddels uitgefaseerd. In 2023 zal Kairos 3.0 in gebruik worden genomen. Daarmee zal ook het Schengen visumproces volledig digitaal worden uitgevoerd en NVIS worden vervangen. “

Graphic Facilitation

Graphic Facilitation is een techniek die beeldtaal gebruikt om tijdens een meeting workshop of brainstormsessie de ideeën en verhaallijnen vast te leggen. Dit maakt het een waardevolle tool om veranderingsprocessen te ondersteunen. Groepsprocessen worden in een zijn geheel in kaart gebracht: de verschillende verhaallijnen en redeneringen zijn vaak even belangrijk  als het eindresultaat van de discussie. De grafische weergave daarvan vormt het verslag en kan verder in het proces ingezet worden om redeneringen naar boven te halen en eerder gemaakte keuzes te verhelderen.

Voor verschillende bedrijven heb ik workshops begeleid waarbij ik gebruik maak van Graphic Facilitation. Het real time verbeelden van een idee geeft een extra impuls aan de gezamenlijke creativiteit die tot andere ideeën leidt dan talige brainstorm-vormen.

Rol: facilitator
Bedrijf: AMW, NS-reizier, InterBrew, Staatsloterij
Doel: Ideation, Visusalisation

 

 

AdScience: Ad-Optimizer

De technologie achter online en offline adverteren is zeer complex. Potentiële klanten kunnen overal zijn ‘altijd’ online en zitten overal – realtime bieden (RTB) is een sleutel om de klanten goed te kunnen bereiken.

Het ontwikkelde demand side platform (DSP) dat door Adscience is ontwikkeld heeft als doel om complexe procedures heel eenvoudig maken: een gebruiksvriendelijk, flexibel product  dat veel gebruiksgemak biedt en als primair doel heeft om het leven gemakkelijker te maken; De Ad-Optimizer maakt dat geen potentiële klant meer over het hoofd hoeft te worden gezien.

Daarnaast presteert het beter dan veel concurrerende producten.

Lees verder “AdScience: Ad-Optimizer”

Imgzine: Volkskrant Select App

De Volkskrant Select app biedt lezers alvast een voorproefje van de krant van de volgende dag. In de app zijn elke avond 10 artikelen te lezen die de volgende dag in de krant te lezen zijn: Een dagelijks een selectie van verhalen. Zes dagen per week biedt de app vanaf 22.00 uur 10 artikelen uit de krant die door de hoofdredactie geselecteerd zijn. Voor niet-abonnees is dagelijks een artikel gratis te lezen.

Lees verder “Imgzine: Volkskrant Select App”

Dichtbij: Hyper Local News

dichtbij.nl was de lokale nieuwsite van TMG waaraan bewoner en ondernemer zelf konden meedoen. Om de groei te kunnen borgen moest het in house ontwikkelde systeem in fases worden herbouwd en de content gemigreerd. Als onderdeel van deze operatie heb ik het management geholpen de site zowel conceptueel als functioneel aan te scherpen. Het businessmodel is daarbij ook opnieuw onder de loep genomen, sleutelgebruikers geïdentificeerd, en een plan voor nieuwbouw opgesteld. Als consultant en projectleider heb ik dit project van concept tot realisatie begeleid.

Rol: Projectmanager
Bedrijf: TMG / Dichtbij
Doel: Herontwikkeling FE/BE Website

Malmberg Workshops

Voor Malmberg heb ik een aantal traject begeleid, samen met Elma Wolschrijn van Raakt, waarmee meer inzicht verkregen werd in de werkelijke klantbehoefte. het doel van onze workshops was het productontwikkelingstraject scherper en gerichter te maken. 

Door verschillende workshop methodes  in te zetten kreeg Malmberg in een paar sessies helder inzicht in wat de meest relevante verbeteringen zouden zijn voor hun belangrijkste klantsegmenten. De uitgewerkte Personas en Customer Journeys zijn tijdens het innovatieproces steeds gebruikt als referentiepunt voor de te maken keuzes.

ROL: FACILITATOR
BEDRIJF: MALMBERG
DOEL: BEHOEFTE EINDGEBRUIKER BEGRIJPEN
 

Staatsloterij: Ideation

Voor De Staatsloterij heb ik een brainstorm gefaciliteerd om bestaande productideeën verrijkt en aangescherpt te krijgen.
Door De Staatsloterij was al veel voorwerk gedaan en de vrijheidsgraden van het concept waren verkend. De productcontouren moesten echter scherper worden uitgewerkt en vertaald naar een concreet productidee.
 
Dit aangescherpte productidee is in een brainstorm van een dag met een klein team van stakeholders uitgetekend en wordt door De Staatsloterij verder intern getoetst en uitgewerkt.
 
Bedrijf: De Staatsloterij
Rol: facilitator
Doel: Aanscherpen productideeën

Taalgames

Boom uitgevers wilde naast een reeks toetsen voor hun uitspraaktrainer, ook een viertal eenvoudige games waarmee cursisten hun kennis kunnen testen. Het voor hun ontwikkelde spel “Motorrijder” laat zien hoe educatief materiaal kan worden verwerkt in een spelletje: met het eenvoudige spel test je de vaardigheden van NT2-studenten op het gebied van zins- en woordaccent. Om de games goed bij het lesmateriaal te laten aansluiten kan de lescontent eenvoudig door docenten (of auteurs) worden aangepast of bijgevuld. Illustraties en geluiden zijn ook aanpasbaar.


Het spelletje is samen met Studio Kromhout ontworpen en gemaakt door . De illustraties zijn gemaakt door Tyson Smith.

ROL: conceptontwikkeling; projectmanagement
BEDRIJF: Boom Uitgevers
DOEL: Ontwikkeling NT2 Taalgame