Workshop Businessmodelling

Voelt u de noodzaak om uw businessmodel te vernieuwen maar ontbreekt het u aan de tools om hiermee te beginnen?

Het Business Model Canvas is een praktische tool om de bouwstenen van uw businessmodel in kaart te brengen, te analyseren en innoveren. Deze workshop geeft u een helder model van hoe uw bedrijf opereert en praktisch tools om uw business model zo te vernieuwen dat uw organisatie gericht kan innoveren.

Wat komt aan bod?

Tijdens deze workshop combineren we tools als het business model canvas met andere technieken om tot een vernieuwende inzichten te komen en u te helpen uw strategie in te vullen.
Onderwerpen:

  • De negen bouwstenen van het een businessmodel,
  • Analyse van uw huidige business model met het business model canvas,
  • Impact van trends op uw businessmodel,
  • Nut van doelgroepomscrhijving: Personas en Empathy mapping,
  • Vinden en benoemen van innovatiekansen,
  • Business Model Redesign

Resultaat

  • Inzicht in de sterke en zwakke kanten van uw businessmodel
  • inzicht in het toepassen van de tools om uw businessmodel te vernieuwen
  • nieuwe, concrete ideeën en inzichten voor uw businessmodel

Workshop details

Voor wie?
Voornamelijk voor productontwikkelaars, productmanagers, marketeers, ontwerpers, architecten, enz.

Hoeveel deelnemers
Deze intensieve workshop wordt gegeven in een centraal punt in Nederland voor een groep van 12 tot 16 man.

Tijdsbesteding:
2 dagdelen